Unser Verein

Ziele des Vereins

Die Forschungen über die Lebensweise der orientalischen und okzidentalischen Gesellschaften fördern und Lösungsvorschläge erarbeiten; somit einen Beitrag dazu leisten, dass ein Zusammenleben der abend- und morgenländischen Völker in  der pluralistisch-säkularen Gesellschaftsordnung mit Toleranz und gegenseitiger  Achtung ermöglicht wird. Zusammenschluss von insbesondere in NRW lebenden Akademikern; Erweiterung der  Kontaktmöglichkeiten von türkischen und  deutschen Akademikern zum Zwecke der Beitragsleistung zur Völkerverständigung...

Dogu Bati Arastirmalari Merkezi”nin amaçlari

Doğu Batı Araştırmaları Merkezi”nin (DOBAM) amaçlarını şu şekilde özetlemek mümkündür:

Doğu ve Batı halkalarının hayat tarzları üzerinde yapılan veya yapılacak olan bilimsel araştırmaları bütün sahalarda teşvik ederek çözüm önerileri sunup, Doğu ve Batı halklarının çoğulcu toplum düzeninde hoş görü ve karşılıklı saygıyla bir arada yaşamalarına katkıda bulunmak;

Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti başta olmak üzere, akdemisyenleri bir araya getirerek, onların bilimsel ve kültürel gelişmelerini teşvik etmek, Türk, Alman ve diğer akademisyenler arasında ilişkileri geliştirerek farklı dinler ve diller arasında anlaşmaya katkıda bulunmaktır;

Yukarıda belirtilen amaçlara ulaşabilmek için Türkiye’den ve diğer ülkelerden profesşrler, yazarlar, gazeteciler, müzik ve folklör grupları v.s. davet etmek ve Alman makamlarından bu konuda kolaylıklar sağlamasına çalışmak;

Bizim anladığımız manada; yani moral, ahlak, ruh ve kültür değerlerini yitimeden, karşılıklı hoşgörü ve kabulle gelişen bir birlik olarak kabul ettiğimiz entegrasyonun gerçekleşmesine çalışmak;

Genelde demokrasi ve insan hakları, özelde ise göçmenlerin oturma emniyetleri ve şans eşitliğinin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapmak; üçüncü ve daha sonrası nesillerin topluma kazandırılmaları için faaliyetler ve çalışmalar yapmak;

Almanya’da Türkler için yol gösterici olmaya çalışmak, hukuk ve yasalar hakkında aydınlatıcı, moral ve sosyal açıdan dayanışmayı sağlayıcı çalışmalar yapmak.


Bati Avrupa Türkleri ve DOBAM