28.01.2009

Broschüre

   

Vortrag

   

Fotos

   

Vortrag in Medien

   

28.01.2009 Wuppertal

‘Avrupa Birliği Türkiye ile Güçlü Olacak’


Siyasetbilimci ve Duisburg Essen Üniversitesi öğretim görevlisi Dr.Ahmet ÜNALAN Wuppertal Üniversitesi’nde vermiş olduğu konferansta, Avrupa Birliği’nin değişen dünyada rekabete hazır olması gerektiğini söyledi ve Avrupa Birliği ve Türkiye’nin birbirine ihtiyacı olduğunu vurguladı.

Wuppertal Üniversitesi’nde Wuppertal Türk Öğrenciler Birliği, öğrenciler temsilciliği ASTA, Doğu Batı Araştırmalar Merkezi ve Almanya Bülteni tarafından organize edilen sempozyumda, T.C. Düsseldorf Başkonsolosluğu Konsolosu Nuray İnöntepe’nin yapmış olduğu açılış konuşmanın arından, Türkiye Avrupa İlişkileri Enstitisü - TEB Başkanı Dr. Ahmet ÜNALAN Avrupa Birliği ile Türkiye ilişkilerinin tarihi ve güncel boyutunu, her iki tarafın temel politikalarını, Türkiye’nin stratejik önemini ve Türkiye Avrupa Birliği ilişkilerindeki olası problem sahalarını anlattı.

Dr. Ahmet ÜNALAN ‘Türk İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nin temel politikası batıya, Avrupa’ya yönelim şeklinde gelişmiştir. Bu yönelişi ne İmparatorluk, ne de Türkiye Cumhuriyeti bir platonik ilişki ile gerekçelendirmiştir. Bu politikalar zorunluluktan kaynaklanmıştır. Toprak kayıplarını önlemek için askeri alanda, teknolojik ve sanayi alanında, eğitim ve hukuk alanında değişimler ve yenilenmeler gerekli olmuştur. Bu tecrübeyle Türk Dış Politikası Batı’yla olan ilişkilerde her zaman temkinli olmuştur. Türkiye adeta Batı’dan korunmak için batılılaşmıştır’ dedi. Avrupa Birliği’nin müzakere döneminde Türkiye politikalarını Prof.Dr. Nilüfer Göle’nin deyimine atıfla ‘şark kurnazlığı’ olarak tarif eden Dr.ÜNALAN Türkiye’nin coğrafi, stratejik, konumunu anlatıp 90’lı yıllardan sonra kendi bölgesinde kurduğu stratejik işbirliklerine vurgu yaparak Baku Ceyhan ve Nabucco enerji hatlarının Avrupa Birliği için çok önemli olduğunu, ayrıca Türkiye’de bulunan su kaynaklarının Türkiye’yi bölgesinde güçlü kıldığını belirtti. Dr.ÜNALAN: ‘Türk Silahlı Kuvvetlerinin olası bir Avrupa Birliği Güvenlik Sistemine katkısı düşünüldüğünde Avrupa Birliği orta ve uzun vadede ancak Türkiye ile dünya politikalarında egemen olacağını ve rekabet edebileceğini görecektir’ dedi. Avrupa Birliği’ni içe dönük, kültüralist olarak betimleyen Dr.ÜNALAN :‘Avrupa nüfüs ve ekonomik pasta itibariyle durağan bir süreçten geçerken ve ufukta gerileme olasılığı varken, Türkiye’nin Kafkaslar, Orta Doğu ve Asya postansiyelini iyi değerlendirmelidir. Asya hızla büyüyen bir ekonomik pazardır. Ayrıca enerji politikalarına ve eğitimde egemen olmaya başlamıştır. Asya ile kurulacak köprü Türkiye’siz olmayacaktır’ dedi. Müzakere sürecinin zor geçeceğini vurgulayan Dr. Ahmet ÜNALAN 11 Eylül sonrası Avrupa Birliği’nin karar vermesi gerektiğini vurgulayarak :’ Dünya barışı Türkiye gibi Müslüman ve aynı zamanda laik ve demokrat olan ülkelerin arabululuğu ile mümkün olacaktır, Türkiye İslam dünyası ve bölgesi için bir modeldir. Avrupa Birliği Türkiye’nin avantajlarını gözönünde bulundurmalıdır. Türkiye bu yüzyılda golbal oyuncu olacaktır. Türkiye ‘next eleven’ olarak tabir edilen 21. yüzyılın süpergüçleri içinde yer almaktadır. Eğer Avrupa Birliği dünya ölçeğinde bir siyaset yapmak istiyorsa Türkiye’yi bir an evvel üye yapmalıdır, aksi halde Türkiye önümüzdeki 15 – 20 yıllık süreçte bölgesinde alternatif yaratacaktır, zira artık ekonomik, sosyal kalkınmayı gerçekleştirmiş ve demokratik gelişmede geri dönülmez bir aşamadadır’ dedi.